Protislnečná fólia NS 60

Fólia NS 60 je veľmi svetlá fólia neutrálnej farby s jemne zlatistou reflexiou. Fólia je vyrobená modernou technológiou SPUTTER, čo umožňuje extrémne čistú priehľadnosť a zároveň veľký výkon aj pri jej jemnom zafarbení. Vysoké účinky pre zadržanie slnečnej energie a zároveň vysoké percento prepúšťaného svetla. Fólia zabraňuje prehrievaniu interiéru a chráni materiál v miestnosti pred vybliedaním. Vhodná pre použitie hlavne tam, kde potrebujete zamedziť nadmernému prehrievaniu miestnosti, napr. domy, byty, komerčné a pracovné priestory, výrobné haly a podobne. Inštaluje sa na vnútornú stranu skla. Pre svoju minimálnu absorbciu je možné fóliu použiť aj na izolačné dvojsklá.

Parametre fólie

Farba: neutrálna s jemne zlatou reflexiou

Reflexia: reflexná

Štruktúra: Sputter

Vrstvy: 2

Hrúbka: 2 mil

Celková slnečná energia (%)

Prenesená: 42,1

Absorbovaná: 18,63

Odrazená: 39,3

Celkovo zadržaná: 52

Viditeľné svetlo (%)

Odrazené Ext.: 28,9

Prenesené: 62,1

Celovo zadržané IR: 62

Tieniaci koeficient: 0,57

Faktor "U": 1,09

Celkovo zadržané UV: 99%

Emisivita: 0,66 

Poznámka:
Všetky uvedené technické parametre sú merané na skle float hrúbky 3 mm. Na inom type skla môžu byť vlastnosti fólie a ich parametre odlišné. Pokiaľ potrebujete poradiť s vhodným výberom fólie, kontaktujte nás. Všetky fólie zadržia minimálne 97% UV žiarenia (merané hodnoty sú uvedené pri 300 - 380 nm). Všetky fólie majú na svojom povrchu tvrdenú protioderovú vrstvu. Tieto dáta vychádzajú z merania a testovacích metód podľa ASTM, ASHRAE, a AMICAL, nedá sa však na ne vždy stopercentne spoľahnúť, pretože pre rôzne špecifické aplikácie fólie sa bude líšiť aj ich výkon podľa spôsobu a podmienok aplikácie. V hodnotách môžu byť odchýlky, ktoré sú však v súlade v rámci výrobných štandardov pre okenné fólie. Na všetky okenné fólie sa vzťahuje záruka.

MÁTE ZÁUJEM O VYPRACOVANIE NEZÁVäZNEJ INDIVIDUÁLNEJ CENOVEJ PONUKY?

Informácie o firme

  • PB Service s.r.o.
  • Drieňová 17, Bratislava
  • +421 904 663 279
  • info@folianaokna.sk
  • Uvedená adresa je iba sídlo firmy, nie kamenná ani vzorková predajňa.
  • IČO: 46775005
  • DIČ: 2023569713
  • IČ DPH: SK2023569713
© 2021 Glassfol. All Rights Reserved.