Privátna fólia BLK 1

Čierna lesklá privátna fólia, ktorá neprepúšťa svetlo a je nepriehľadná. Fólia je vhodná k úplnému zatemneniu miestnosti a možno ju využiť vo fotokomorách, k znepriehľadneniu sklenených priečok v interiéri, ako dizajnový prvok, v zdravotníctve, v skladoch a podobne. Sklo s aplikovanou fóliou má vzhľad čierneho lesklého nepriehľadného skla. Inštaluje sa na vnútornú stranu skla.

Parametre fólie

Farba: čierna lesklá

Reflexia: lesklá

Štruktúra: farbená, pokovovaná

Vrstvy: 3

Hrúbka: 2,5 mil

Celková slnečná energia (%)

Prenesená: 0

Absorbovaná: 59,3

Odrazená: 40,7

Celkovo zadržaná: 85

Zníženie slnečného tepla: 82

Viditeľné svetlo (%)

Odrazené Int.: 3,5

Odrazené Ext.: 4

Prenesené: 0

Tieniaci koeficient: 0,18

Faktor "U": 1,00

Celkovo zadržané UV: 98%

Emisivita: 0,63 

Poznámka:
Všetky uvedené technické parametre sú merané na skle float hrúbky 3 mm. Na inom type skla môžu byť vlastnosti fólie a ich parametre odlišné. Pokiaľ potrebujete poradiť s vhodným výberom fólie, kontaktujte nás. Všetky fólie zadržia minimálne 97% UV žiarenia (merané hodnoty sú uvedené pri 300 - 380 nm). Všetky fólie majú na svojom povrchu tvrdenú protioderovú vrstvu. Tieto dáta vychádzajú z merania a testovacích metód podľa ASTM, ASHRAE, a AMICAL, nedá sa však na ne vždy stopercentne spoľahnúť, pretože pre rôzne špecifické aplikácie fólie sa bude líšiť aj ich výkon podľa spôsobu a podmienok aplikácie. V hodnotách môžu byť odchýlky, ktoré sú však v súlade v rámci výrobných štandardov pre okenné fólie. Na všetky okenné fólie sa vzťahuje záruka.

MÁTE ZÁUJEM O VYPRACOVANIE NEZÁVäZNEJ INDIVIDUÁLNEJ CENOVEJ PONUKY?

Informácie o firme

  • PB Service s.r.o.
  • Drieňová 17, Bratislava
  • +421 904 663 279
  • info@folianaokna.sk
  • Uvedená adresa je iba sídlo firmy, nie kamenná ani vzorková predajňa.
  • IČO: 46775005
  • DIČ: 2023569713
  • IČ DPH: SK2023569713
© 2021 Glassfol. All Rights Reserved.