Bezpečnostná fólia SMC AX 12

Bezpečnostná číra ochranná fólia najsilnejšej hrúbky (silnejšia ako SMC 8), bez zafarbenia. Certifikovaná fólia v kategórii odolnosti EN 356 P2A, testovaná na skle o hrúbky 4mm. Fólia je akceptovaná poisťovňami k zabezpečeniu objektov (alternatíva namiesto mreží), ako účinná ochrana pred násilným vniknutím ale aj pred vyčíňaním prírodných živlov. Táto bezpečnostná fólia plní najprísnejšie kritériá pre bezpečnosť a ochranu objektu a majetku. Najvhodnejšie využitie fólie - výklady obchodov, okná a presklené plochy na rodinných domoch, kancelárie, finančné inštitúcie, úrady, hotely, výrobné haly, strešné okná a podobne. Fólia sa inštaluje na vnútornú stranu skla.

Parametre fólie

Farba: bez zafarbenia

Reflexia: nereflexná

Štruktúra: číra, priehľadná

Vrstvy: 1

Hrúbka: 12 mil

Celková slnečná energia (%)

Prenesená: 80

Absorbovaná: 11

Odrazená: 9

Celkovo zadržaná: 16

Viditeľné svetlo (%)

Odrazené Ext.: 10

Prenesené: 88

Tieniaci koeficient: 0,96

Faktor "U": 1,11

Celkovo zadržané UV: 99%

Emisivita: 0,86

Bod topenia: 255 - 265

Pevnosť proti odlupavaniu (g/inch) 1800

Pevnosť v ťahu (psi)D.34774/Š.43395

PružnosťD. 80/Š. 65

Odolnosť proti prerazeniu (lb)133 

Poznámka:
Všetky uvedené technické parametre sú merané na skle float hrúbky 3 mm. Na inom type skla môžu byť vlastnosti fólie a ich parametre odlišné. Pokiaľ potrebujete poradiť s vhodným výberom fólie, kontaktujte nás. Všetky fólie zadržia minimálne 97% UV žiarenia (merané hodnoty sú uvedené pri 300 - 380 nm). Všetky fólie majú na svojom povrchu tvrdenú protioderovú vrstvu. Tieto dáta vychádzajú z merania a testovacích metód podľa ASTM, ASHRAE, a AMICAL, nedá sa však na ne vždy stopercentne spoľahnúť, pretože pre rôzne špecifické aplikácie fólie sa bude líšiť aj ich výkon podľa spôsobu a podmienok aplikácie. V hodnotách môžu byť odchýlky, ktoré sú však v súlade v rámci výrobných štandardov pre okenné fólie. Na všetky okenné fólie sa vzťahuje záruka.

MÁTE ZÁUJEM O VYPRACOVANIE NEZÁVäZNEJ INDIVIDUÁLNEJ CENOVEJ PONUKY?

Informácie o firme

  • PB Service s.r.o.
  • Drieňová 17, Bratislava
  • +421 904 663 279
  • info@folianaokna.sk
  • Uvedená adresa je iba sídlo firmy, nie kamenná ani vzorková predajňa.
  • IČO: 46775005
  • DIČ: 2023569713
  • IČ DPH: SK2023569713
© 2021 Glassfol. All Rights Reserved.