Bezpečnostná fólia SMC 2

Bezpečnostná číra ochranná fólia najslabšej hrúbky, bez zafarbenia. Fólia je vhodná pre ochranu skiel menších rozmerov pred vysypaním, taktiež vhodná je pre podlepovanie zrkadiel a podobne. Odporúčané využitie je skôr na menších sklenených plochách v interiéri, ako ochrana pred rozbitím a poranením členov domácnosti, najmä detí. Inštaluje sa na vnútornú stranu skla.

Parametre fólie

Farba: bez zafarbenia

Reflexia: nereflexná

Štruktúra: číra, priehľadná

Vrstvy: 1

Hrúbka: 2 mil

Celková slnečná energia (%)

Prenesená: 77,7

Absorbovaná: 15,3

Odrazená: 7

Celkovo zadržaná: 17,4

Viditeľné svetlo (%)

Odrazené Ext.: 8

Prenesené: 88

Tieniaci koeficient: 0,95

Faktor "U": 1,15

Celkovo zadržané UV: 99%

Emisivita: 0,86

Bod topenia: 255 - 265 

Poznámka:
Všetky uvedené technické parametre sú merané na skle float hrúbky 3 mm. Na inom type skla môžu byť vlastnosti fólie a ich parametre odlišné. Pokiaľ potrebujete poradiť s vhodným výberom fólie, kontaktujte nás. Všetky fólie zadržia minimálne 97% UV žiarenia (merané hodnoty sú uvedené pri 300 - 380 nm). Všetky fólie majú na svojom povrchu tvrdenú protioderovú vrstvu. Tieto dáta vychádzajú z merania a testovacích metód podľa ASTM, ASHRAE, a AMICAL, nedá sa však na ne vždy stopercentne spoľahnúť, pretože pre rôzne špecifické aplikácie fólie sa bude líšiť aj ich výkon podľa spôsobu a podmienok aplikácie. V hodnotách môžu byť odchýlky, ktoré sú však v súlade v rámci výrobných štandardov pre okenné fólie. Na všetky okenné fólie sa vzťahuje záruka.

MÁTE ZÁUJEM O VYPRACOVANIE NEZÁVäZNEJ INDIVIDUÁLNEJ CENOVEJ PONUKY?

Informácie o firme

  • PB Service s.r.o.
  • Drieňová 17, Bratislava
  • +421 904 663 279
  • info@folianaokna.sk
  • Uvedená adresa je iba sídlo firmy, nie kamenná ani vzorková predajňa.
  • IČO: 46775005
  • DIČ: 2023569713
  • IČ DPH: SK2023569713
© 2021 Glassfol. All Rights Reserved.